Unghundens udviklingUnghundens udvikling »


En hund udvikler sig psykisk, lige så vel som fysisk, og i takt

med alderen stiger, bliver hunden f.eks. meget mere selvbevidst.


I opvæksten, inden hunden bliver voksen, er der en række faser,

hvor hormonerne spiller meget ind på hundens adfærd - de

såkaldte "teenage-perioder". Disse perioder kan for nogen hunde

- og ikke mindst deres ejere - medføre til problemer. Det er derfor

vigtigt, at man som hundejere er opmærksom på disse perioder,

og indretter træningen efter hundens udvikling.


Der kan også være stor forskel på, hvor meget man mærker til

de enkelte prægningsfaser for den enkelte hund. Mange vil dog

mærke ændringer i de perioder, der indtræffer ved hhv. 7-10 mdr

og 17-22 mdr (pubertet og psykisk kønsmoden).


Det er vigtigt, at man respekterer hundens alder - og ikke stiller

for store krav i træningen under de kritiske perioder - uanset om

man mærker til adfærdsændringerne eller ej. I langt de fleste

tilfælde, vil hundens fornuft, indlæringsevner og hørelse vende

tilbage med fornyet kraft, når perioden er gennemgået.Hundens udvikling:


4 - 7 uger:

Prægning (Hunden lærer at spise, lege jagtlege, kende mennesker mm.)


8 - 12 Uger:

Socialisering (Hunden lærer at forholde sig til miljø, mennesker og andre dyr)

Efter 12. leveuge begynder hvalpen at finde stor interesse i sine omgivelser. Hvor hvalpen i socialiseringsperioden lærte ting og individer at kende, går den nu selv på opdagelse og interesserer sig for nye steder. Det er i denne periode hunden udvikler sit sande jagtinstinkt.Dominanslege bliver mere alvorlige i 12 ugers alderen og

fortsætter frem til 16 ugers alderen. Ved 16 ugers alderen

fastlægges rangordenen. Disse 4 uger kan virke lidt

anstrengende og det er vigtigt, at ejeren fra starten har vist, at

det er ham der er lederen. Dette er godt for hunden, idet den

herved kender sin placering i familien.


Socialiserings-skema

Inspiration til hvad din hvalp skal have hilst på i løbet af de

første 4 måneder - klik her. Bemærk dog at socialiseringen

skal fortsætte fremefter.

3 - 4 Måneder:

Rangordning (1. kønsmodning, rangorden i hundeflok starter)


4 - 7 Måneder:

Flokdannelse (Rolig periode, rangorden på plads)
7 - 10 Måneder:

Pubertet (2. kønsmodning. Hormoner, ustabilitet, svært ved at

fokusere og koncentrere sig)

Man siger at tæve-hundes første løbetid ligger mellem 6 og 15

måneders alderen.10 - 17 måneder:

Rolig periode (god indlæringsperiode)


17 - 22 Måneder:

Psykisk kønsmoden/Voksen hund (3. kønsmodning. Dominans

og selvbevidsthed.)
Unghunden og motion »

Mange er usikre på hvor meget motion unghunden kan klare, prøv at læse denne tekst og se om den ikke kan guide dig i rigtig retning.

                                    KLIK HER