UdstillingUdstilling »


Hundene bedømmes racevis, og grundlaget for bedømmelsen er racens standard, hvor racens udseende og karaktertræk er beskrevet.


Racestandard ved Dansk Kennel Klub: Jack Russell terrier - klik her


 


I hvilken klasse skal jeg udstille min hund?


Babyklasse - alder, 3-6 måneder - (uofficiel klasse*)


Hvalpeklasse - alder, 6-9 måneder - (uofficiel klasse)


Juniorklasse - alder, 9-18 måneder:

Hunde tilmeldt i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB.


Mellemklasse - alder, 15-24 måneder


Åben klasse - alder, fra 15 måneder


Brugshundeklasse - alder, fra 15 måneder:

Danskejede hunde skal have bestået en DKK-anerkendt prøve for racen.

For udenlandsk ejede hunde skal FCI's brugsprøve-certifikat vedlægges.

Danske champions SKAL anmeldes i championklasse, brugshundeklasse eller veteranklasse.


Championklasse - alder, fra 15 måneder:

For udenlandske hunde gælder, at dokumentation for nationalt eller internationalt championat skal vedlægges.

Danske champions SKAL anmeldes i championklasse, brugshundeklasse eller veteranklasse.


Veteranklasse - alder, fra 8 år:

Hunde fra veteranklassen konkurrerer ikke om CACIB.

Danske champions SKAL anmeldes i championklasse, brugshundeklasse eller veteranklasse.

 


Vaccinationer

For at deltage på udstilling skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.

Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen.

 


Hundeudstilling for begyndere:

For at få det bedste frem i hunden begynder træningen allerede flere måneder før udstillingsdagen.


Hunden må lære tålmodigt at lade sig stille op 5 -10 minutter, at blive rørt ved af fremmede, acceptere andre hunde, vænne sig til larm, gå løs i snor, at munden bliver åbnet af fremmede (dommeren), og hunden skal stadig være glad og på højde med situationen. De fleste hunde kan lide al opmærksomheden og viser sig gerne, men husk øvelse gør mester.


Medbring stamtavle, gyldig vaccinationsattest, nummerskilt, tæppe, og vand - HUSK en clips til at fastgøre nummerskiltet der placeres på førerens venstre side lige under skulderen.


Indkøb af passende og ikke dominerende udstillings halsbånd og line.


Dagen før udstillingen vaskes hunden så farverne bliver klarere. Ørerne skal renses og efterses og neglene skal klippes. (Gælder kun for de glathårede, hvis du vasker en ruhåret så sent inden udstillingsdagen risikerer du at pelsen bliver puff - stritter ustyrligt.)


Vær klar ved ringsiden med nummerskiltet clipset fast og ha også evt. godbidder klar. Når ringsekretæren kalder dit nummer ind, stilles op i nummerorden, stil straks din hund pænt op. Følg dommerens anvisninger og kig på din hund når du går, vær sikker på tempoet passer den, ikke for hurtigt heller ikke for langsomt men frisk fremad.

 


Præmiering

Efter bedømmelsen får man udleveret bånd, som tilkendegiver den præmieringsgrad, hunden er

tildelt, samt eventuelt en skriftlig kritik, der begrunder præmieringsgraden.


Kvalitetsbedømmelse

Dommeren vurderer her hundenes eksteriør og temperament efter racens standard og tildeler dem den præmieringsgrad, hans/hendes vurdering resulterer i. Dommeren udfærdiger skriftlig beskrivelse, som udstilleren får en kopi af.


Ved kvalitetsbedømmelse kan tildeles præmieringsgraderne Excellent, Very Good, Good, Sufficient eller Disqualified.

 


Præmieringsgraderne defineres på følgende måde:


EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres.

Hunden skal have tydeligt kønspræg.


VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.


GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.


SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.


DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles en hund, som ikke svarer til typen beskrevet i racens standard; som udviser en opførsel, der ikke lever op til standarden eller som opfører sig aggressivt; som har testikelabnormiteter; som har graverende tandfejl eller kæbeuregelmæssigheder; som er ukorrekt i farve eller pels eller klart viser tegn på albinisme. Denne betegnelse skal også tildeles en hund, der er behæftet med en fejl, som kan være til skade for dens helbred. Betegnelsen gives endvidere til hunde, der har diskvalificerende fejl i forhold til racens standard.


Hunde, som ikke kan tildeles en af ovennævnte præmieringer, tildeles:


CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes): Denne vurdering bør gives til enhver hund, som ikke bevæger sig, konstant hopper op og ned af sin fører eller forsøger at komme ud af ringen, gør det umuligt at vurdere gangart og bevægelse eller konstant undviger at blive undersøgt af dommeren og gør det umuligt at se tænderne, anatomi og struktur, hale eller testikler. Denne vurdering gives også, hvis spor fra operationer eller behandling kan observeres, hvilket kunne lade til at indikere, at udstilleren ønsker at skjule en fejl for dommeren.


Det samme gælder, hvis dommeren har tilstrækkelig grund til at formode, at der er foretaget en operation for at korrigere oprindelige tilstande eller træk (f.eks. øjenlåg, øre eller hale). Begrundelsen for, at hunden gives et ”kan ikke bedømmes” skal anføres på kritikken.


Championkvalitet (CK)

CK gives til en helt igennem typisk og i alt væsentligt rigtigt bygget hund, hvis fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at dommeren vurderer den som værende af championkvalitet. Det er en forudsætning, at hunden har fået Excellent.

 


* uofficiel klasse betyder at det ikke bliver registreret på Hundeweb, som er et online register på alle hunde med stamtavle i Dansk Kennel Klub.


DKK's bedømmelsesforløb - klik her